Reglement

Militair Pistool wordt alleen op vaste schijven verschoten; het gebruik van een bewegende duel-installatie is verboden.

De volgende schietafstanden dienen gehandhaafd te worden behoudens de volgende
toegestane afwijking:
25-m baan : +/- 0,10 m
20-m baan : +/- 0,08 m
15-m baan : +/- 0,07 m

In een groep van twee of drie schijven moet de onderlinge afstand tussen het
midden van de schijven 75 cm (+/- 1 cm) bedragen.
De hoogte van het centrum van de schietschijf (visueel) wordt gemeten vanuit het grondvlak schietpunt. De hoogte is 1,40 meter +10 cm/-20 cm.
Schietschijf middelpunten dienen allemaal dezelfde hoogte te hebben +/- 1 cm.
Bij het knielend schieten dient er een mat voor de schutter aanwezig te zijn.

Nationaal worden de volgende eisen aan de schijven gesteld:

Militair Pistool:
1) De schijf is 76 cm hoog en 45 cm breed en uitgevoerd conform het schaalmodel zoals weergegeven in afbeelding 1.
2) De schijf is zwart en heeft een ongeveer 1 cm brede witte rand.
3) De schijf is door middel van ongeveer 1 mm brede witte lijnen verdeeld in 5 zones.
4) De centrale zone (10 punten) wordt gevormd door twee verticale lijnen van 5 cm lang en 10 cm uit elkaar welke met elkaar verbonden zijn door twee halve cirkels met een straal van 5 cm. De centrale zone is dus 10 cm breed en 15 cm hoog.
5) De zones met telling 9 tot 6 zijn soortgelijk gevormd. Hun breedte wordt steeds vermeerderd met 10 cm (5 cm aan elke zijde) en hun hoogte wordt steeds vermeerderd met 15 cm (7,5 cm aan elke zijde).
6) De verticale lijnen die de zijdelingse begrenzing vormen van de zones worden telkens 5 cm langer en de middelpunten van de halve cirkels schuiven steeds extra 2,5 cm op.
7) Het middelpunt van de 10-zone ligt op 37,5 cm onder het hoogste punt van de 6-ring.
8 ) Op de afmeting van de 10-zone is een tolerantie van +/- 0,5 mm en op de andere zones een tolerantie van +/- 1 mm toegestaan. De zones worden gemeten vanaf de buitenzijde van de witte scheidingslijnen.
9) De zones zijn gemerkt met cijfers welke overeenstemmen met hun waarde (9, 8, 7, 6). Deze cijfers zijn geplaatst op ieder van de vier onderlinge loodrechte horizontale en verticale richtingen. De cijfers dienen 30 mm hoog en 15 mm breed te zijn, terwijl de lijndikte ervan ongeveer 2 mmbedraagt. De 10-zone is niet genummerd.
10) Iedere deelnemer start de wedstrijd op nieuwe schietschijven.